Η οικονομική κρίση της χώρας μας, κατά τους «ειδικούς» οφείλεται στο γεγονός ότι αδυνατούμε να βγούμε στις διεθνείς αγορές, προκειμένου να δανειστούμε τα αναγκαία κεφάλαια με εύλογους όρους και επιτόκιο, που είναι αναγκαία για την έξοδο από την κρίση.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η αντίληψη αυτή, ότι πρέπει να ξαναβγούμε στις αγορές, είναι λάθος και τούτο γιατί τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής, τα υφίσταται σήμερα ολόκληρος ο Ελληνικός λαός.

The International Economic Crisis and the Greek Case [the eradication of unemployment and poverty]
Print Email
In the light of the economic crisis,the elimination of poverty is the most vital and complicated problem of the international community, because it is connected with the wellness and the dignity of the human being. Poverty is an extensive phenomenon which is manifested not only in the poor countries but in the wealthy as well. It is a multifaced and multidimensional problem, consequently ,the alleviation of this complex problem, must be examined in a holistic systemic approach. Specifically,the main dimensions of poverty are the following.