Εν όψει των τελευταίων τραγικών γεγονότων, εμείς οι απλοί και υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, μάρτυρες του δρόμου της κατάρρευσης που έχει πάρει η πατρίδα μας, εξ αιτίας συνδυασμένων εσωτερικών και ξένων παραγόντων , όπως π.χ.

1) Η αδυναμία, η ανεπάρκεια, η κακή εκτίμηση και η έλλειψη θάρρους εκ μέρους της κυβέρνησης να χειριστεί την τρέχουσα κρίση, αλλά και η όξυνσης των προβλημάτων του λαού, μαζί με την αχαλίνωτη, ανεύθυνη και αρνητική αντιπαλότητα, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δημιούργησαν την σημερινή αδιέξοδη κατάσταση και φυσικά και την απαξίωση τους από τον Ελληνικό λαό ..