Η Συμφωνία του Δικαίου της Θαλάσσης του ΟΗΕ [Montego Bay 1982] μετά την κύρωσή της από 60 χώρες και εν συνεχεία από 192, τέθηκε σε ισχύ από το 1995. Η Ελλάδα υπέγραψε, κύρωσε και κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα στον ΟΗΕ, κατά των οποίων όμως η Τουρκία πρόβαλε δήλωση επιφύλαξης των δικαιωμάτων της, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή και δεν καταχωρήθηκε.

Σύμφωνα με τη Νέα Συμφωνία, κάθε παράκτια πολιτεία έχει το δικαίωμα να κηρύξει την ΑΟΖ της δηλ. την Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, μέχρι τα 200 ν.μ., εφόσον υπάρχει ελεύθερος ωκεανός, άλλως η ΑΟΖ φθάνει μέχρι τη μέση γραμμή η τη μέση απόσταση, μεταξύ αυτής και της απέναντι χώρας, από τη γραμμή βάσεως από την οποία μετριέται η αιγιαλίτιδα ζώνη.