Το Μακεδονικό Ζήτημα, αποτελούσε και αποτελεί πάντα θέμα επιβουλής δηλ. απειλής των βορείων γειτόνων μας και σήμερα των Σκοπιανών, κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, της ιστορίας μας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς .Δηλ. Παραβίασης μιας σειράς εθιμικών και συμβατικών κανόνων και κυρίως του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ,της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι ,του Χάρτη των Παρισίων κτλ.


Παρά ταύτα η χώρα μας δεν αντιμετώπισε το θέμα αυτό ,ως απειλή κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας, της πολιτικής μας ανεξαρτησίας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ακόμη και όταν Τίτο με τους διαδόχους του συνέχιζαν να προπαγανδίζουν σε όλο τον κόσμο την επιβουλή τους δηλ. την απειλή τους κατά της χώρας μας, επί τη βάσει σχεδίου, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, από επιθετική προπαγάνδα, επέμβαση στα εσωτερικά μας, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, οικειοποίηση των πολιτιστικών αγαθών μας και πλαστογράφηση της ιστορίας μας, με σκοπό να πείσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι η Μακεδονία τους ανήκει και ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν είχαν καμία σχέση με τους Έλληνες κτλ. ενώ ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.Εντουάρντ Στεττίνιους, είχε επισημάνει με επιστολή του προς τους διπλωμάτες και προξένους των ΗΠΑ τις προπαγανδιστικές δηλώσεις των Γιουγκοσλαύων και των Βουλγάρων ,ως αδικαιολόγητες ενέργειες που αποτελούν το πρόσχημα για εδαφικές ανακατατάξεις σε βάρος της Ελλάδος, για αυτό επεσήμανε την σοβαρότητα τού κινδύνου...Ενώ εξ αντιθέτου εμείς συνεχίσαμε και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να μην δίνουμε τη βαρύτητα που απαιτεί το ζήτημα αυτό ,με αποτέλεσμα να υποπίπτουμε σε ουσιαστικά και νομικά λάθη, όπως π.χ.

1] η μη συμμετοχή μας στην Επιτροπή Μπαντιντέρ, που δημιούργησε η Ευρωπαική Συνδιάσκεψη για την Γιουγκοσλαυία στίς 16\1\1991 η οποία Γνωμοδότησε, με βάση πολιτικά κριτήρια, για τη δημιουργία του κράτους των Σκοπίων , παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τις νόμιμες προυποθέσεις , κατά το διεθνές δίκαιο, να γίνουν ανεξάρτητο κράτος.

2] η άρσης των ενστάσεών μας στίς 8\4\1993, με τις οποίες είχαμε μπλοκάρει την ένταξή τους στον ΟΗΕ, με συνέπεια να γίνουν μέλη του με τη συναίνεση μας, χωρίς να πληρούν τις προυποθέσεις του κατ.χάρτη του ΟΗΕ

3] η παραίτησή μας από τον οικονομικό αποκλεισμό των Σκοπιανών , που είχε κηρύξει η Κυβέρνηση της χώρας μας και ο οποίος κηρύχτηκε νόμιμος από το Ευρωπαικό Δικαστήριο , χωρίς ουσιαστικά και διασφαλισμένα ανταλλάγματα,

4] η υπογραφή της δυσμενούς και άκυρης για τη χώρα μας συμφωνίας της Νέας Υόρκης του Σεπτέμβρη του 1995, με την οποίαν πέραν των άλλων,δυσμενών για τη χώρα μας προβλέψεων, παραιτηθήκαμε και μάλιστα δολίως,από το δικαίωμά μας να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ οι Σκοπιανοί οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση να σταματήσουν την προπαγάνδα εναντίον μας και τη χρήση του ονόματος Δημοκρατία της Μακεδονίας, συνέχισαν απτόητοι και με μεγαλύτερη ένταση την προπαγάνδα τους.

Κατόπιν όλων αυτών η αντιμετώπιση τού προβλήματος, μας οδήγησε στη διαδικασία του άρθρου 33 του Κατ.Χάρτη του Ο.Η.Ε. η οποία μας επέβαλε ως μεσολαβητή τον κ. Μάθιου Νίμιτς,ο οποίος όπως αποδείχτηκε είναι εντολοδόχος και πειθήνιο όργανό των Αγγλο-Αμερικάνων, αφερέγγυος, αναξιόπιστος, μεροληπτικός και ανιστόρητος, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν παντελώς ακατάλληλο για μεσολαβητή, για αυτό και έχουμε εισηγηθεί κατ΄επανάληψη την απόρριψη της διαμεσολάβησής και των προτάσεών του, προκειμένου να ανακληθεί , η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να ξανασυζητηθεί η υπόθεσης πλέον επί ορθής νομικής βάσεως η να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για νομική κρίση.
Κυρίες και Κύριοι,

Όπως είναι γνωστό, οι Σκοπιανοί εντελώς αυθαίρετα , παράνομα και κατά παράβαση των Διεθνών Κανόνων, του Κατ. Χάρτη του ΟΗΕ και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι , περί του αμοιβαίου σεβασμού των εκατέρωθεν δικαιωμάτων των διαφόρων Κρατών,αυτοπροσδιόρισαν το όνομα της χώρα τους με Συνταγματική πρόβλεψη ως Δημοκρατία της Μακεδονίας,τους εαυτούς τους Μακεδόνες.

1] ο αυτοπροδιορισμός όμως της ονοματοδοσίας της χώρας τους, [self definιtion ],ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι null and void δηλ. άκυρος και ανίσχυρος και δεν δημιουργεί νομικές δεσμεύσεις για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για την Ελλάδα, χωρίς τη δική της συναίνεση, καθόσον.

α] Ερχεται σε αντίθεση με την Αρχή της Ισότητας και τις αρχές της Δικαιοσύνης που αποτελούν εθιμικό και συμβατικό δίκαιο, σε σχέση με την συνορεύουσα με αυτήν χώρα την Ελλάδα, η οποία έχει συγκριτικά πολλαπλάσιαδικαιώματα,από τους Σκοπιανούς,και τούτο γιατί ,

Η Ελλάδα, κατέχει το 71% του εδάφους της ιστορικής Μακεδονίας, δηλ. 34.603 τ.χ. στη οποίαν κατοικούν σήμερα 2.500.000 ΄Ελληνες Μακεδόνες, ενώ οι Σκοπιανοί, κατέχουν το 17% του εδάφους της ιστορικής Μακεδονίας,που αντιστοιχεί προς το 1\4 της ολης εδαφικής της εκτασης,που ανέρχεται σε 28.00 τ.χ. όπως είπαμε, με 150.000 περίπου κατοίκους οι οποίοι στο παρελθόν ήταν κατά πλειοψηφία ΄Ελληνες, πλην όμως αφελληνίστηκαν βίαια από το κομμουνιστικό καθεστώς, ενώ οι Βούλγαροι κατέχουν το 11% της Ιστορικής Μακεδονίας του Πιριν και οι Αλβανοί το 1%.

H ονομασία λοιπόν , από τους Σκοπιανούς της Χώρας τους,ως Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με Συνταγματική πρόβλεψη, έρχεται σε αντίθεση,προς την πραγματικότητα, την ιστορία,τις αρχές και τους κανόνες της ισότητας και της δικαιοσύνης, οι οποίες συνιστούν διεθνές εθιμικό δίκαιο δηλ. εξαναγκαστικό δίκαιο [ jus cogens] , το οποίο έχει κωδικοποιηθεί και καταχωρηθεί στις βασικές διατάξεις του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος υπερτερεί και κατισχύει έναντι όλων των άλλων αρχών, νόμων και κανόνων και φυσικά και του Συντάγματος των Σκοπιανών .

β] η επιλογή του ονόματος που περιέχει τον όρο Μακεδονία είναι παράνομη αυθαίρετη και δόλια, καθόσον τον όρο Μακεδονία ,με όλη την εννοιολογική σημασία του , το χρησιμοποιεί η γειτονική τους χώρα μας, για 3000 χρόνια, ενώ αυτοί τον χρησιμοποιούν 50-60 χρόνια και συνεπώς σύμφωνα με τον κανόνα αγγλοσαξωνικό δίκαιο, posessio longi temporis ανήκει πέραν των άλλων στην Ελλάδα.

γ] Αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα ,καθόσον το όνομα αυτό , δεν απεικονίζει την πραγματικότητα και την ακριβή ταυτότητά των λαών που την απαρτίζουν,απο άποψη εθνολογική , αφού η χώρα τους αποτελεί μωσαικό λαών, όπως Σλάβων, Αλβανών Τούρκων, Βουλγάρων,Ελλήνων, Ρουμάνων, Αθιγγάνων κτλ. αλλά ούτε και από αποψη γεωγραφική, καθόσον το κομμάτι της ιστορικής Μακεδονίας που κατέχουν οι Σκοπιανοί, αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της γεωγραφικής της έκτασης.

Παρά ταύτα οι Σκοπιανοί αξιώνουν από τον μεσολαβητή κ. Μάθιου Νίμιτς να τους αναγνωριστεί , Μακεδονική εθνότητα, Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και Μακεδονική γλώσσα, στοιχεία που αποτελούν προυποθέσεις, conditio sine qua non ,για την υλοποίηση της απειλής τους δηλ. την οικειοποίηση, τον σφεταιρισμό και την άλωση της Μακεδονίας μας .

2] Η αξίωση των Σκοπιανών να τους αναγνωριστεί η Μακεδονική εθνότητα ,είναι παράνομη,αυθαίρετη και αντιεπιστημονική και τούτο γιατί η δημιουργία μιας εθνότητας προυποθέτει κοινωνία ανθρώπων με κοινό ιστορικό παρελθόν,με κοινές πολιτιστικές αντιλήψεις,με κοινή συνείδηση, κοινή καταγωγή, κοινούς προγόνους, κοινή θρησκεία, παραδόσεις , ήθη και έθιμα , κουλτούρα , κοινή γλώσσα και μάλιστα γραπτή, γιατί χωρίς γραπτή γλώσσα, όπως λένε οι γλωσσολόγοι , δεν μπορεί να γεννηθεί και να αναπτυχθεί εθνική συνείδηση κτλ. που όλα αυτά αποτελούν conditio sine qua non Δηλ. νόμιμες και απαραίτητες προυποθέσεις , για να δημιουργηθεί εθνότητα, που όμως δεν τις διαθέτει το μωσαικό των λαών που συγκροτεί σήμερα το τεχνικό κράτος της FYROM,αφού αποτελείται, όπως είπαμε,από πολλούς λαούς διαφόρων εθνοτήτων.

Τέλος καθόσον αφορά ,τον ισχυρισμό των Σκοπιανών ότι δήθεν η … επανάσταση του ίλιντεν δηλ. Του προφήτη Ηλία τού 1903, αποτέλεσε το έναυσμα δημιουργίας Μακεδονικής εθνότητας, είναι εντελώς αυθαίρετος, παράνομος,εξωπραγματικός και αντιεπιστημονικός και δεν έχει να κάνει τίποτε με αυτούς , καθ όσον η δήθεν επανάσταση ήταν μια ληστρική και τρομοκρατική επιδρομή των Βουλγάρων κομιτατζήδων , εναντίον των Ελλήνων του Κροσόβου και της γύρω περιοχής ,με την κάλυψη των Τούρκων, που κατέστρεψαν τις Ελληνικές περιουσίες της περιοχής και σκότωσαν τους Έλληνες προύχοντες.

Συνεπώς εάν η τρομοκρατική αυτή επιδρομή υπήρχε ενδεχόμενο να θεωρηθεί ως έναυσμα δημιουργίας κάποιας εθνότητας ,αυτή θα αφορούσε τους Βούλγαρους που την έκαναν και όχι τους Σλάβους η τους Σκοπιανούς, που δεν είχαν καμιά ανάμειξη η συμμετοχή .

3] Η αξίωση των Σκοπιανών να αναγνωριστεί Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, είναι ομοίως παράνομη, αυθαίρετη και αντιεπιστημονική ,καθόσον για να αναγνωριστεί μια μειονότητα σε μια χώρα προυποθέτει την ύπαρξη κάπου αλλού αντίστοιχης εθνότητας ,που όμως όπως είπαμε Μακεδονική εθνότητα δεν υπήρξε ποτέ ούτε και υπάρχει, γιατί οι Μακεδόνες ήταν ΄Ελληνες και ανήκαν στο Ελληνικό έθνος,από χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα.

Βέβαια οι Σκοπιανοί με το να διεκδικούν την αναγνώριση στην Ελλάδα Μακεδονικής μειονότητας ,αποβλέπουν, όταν στο μέλλον οι διεθνείς συγκυρίες τους το επιτρέψουν, να διεκδικήσουν, αυτονομικά δικαιώματα κτλ, με τη συμπαράσταση των σκοτεινών δυνάμεων που στρέφοντα κατά της Ελλάδος και κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας,του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ και της βασικής αρχής ΙΙΙ της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι κτλ. που απαγορεύουν , κάθε πράξη απειλής επί του όλου η μέρους του εδάφους άλλου κράτους, όπως έκαμε ο Τίτο το 1946-49 με την παρέμβασή του στον εμφύλιο η συμμοριτοπόλεμο, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του ΟΗΕ, για να αποσπάσει τη Μακεδονία μας και να την εντάξει στην Κομμουνιστική Ομοσπονδία των Βαλκανικών χωρών, όπως ακριβώς επιχειρούν να κάμουν και οι Σκοπιανοί σήμερα,με την προπαγάνδα τους,τις δηλώσεις των ηγετών τους,την κυκλοφορία χαρτών και κειμένων που φέρνουν τα όριά τους μέχρι τον Όλυμπο κτλ.

4] Η διεκδίκηση εκ μέρους των Σκοπιανών, αναγνώρισης Μακεδονικής γλώσσας, είναι επίσης αβάσιμη, παράνομη και ανιστόρητη γιατί Μακεδονική γλώσσα δεν υπήρξε ποτέ, ούτε υπάρχει και τούτο γιατί οι Μακεδόνες, όπως είπαμε, ήταν Έλληνες μιλούσαν και έγραφαν την Ελληνική γλώσσα , όπως τούτο αποδεικνύεται από τα γραπτά κείμενα του Αριστοτέλη, του Δημόκριτου, του Πρωταγόρα αλλά και από τα θεατρικά έργα του Ευριπίδη του Σοφοκλή και των άλλων αρχαίων Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων ,τα έργα των οποίων παίζονταν στα θέατρα της Μακεδονίας, ενώπιον ακροατηρίου που καταλάβαινε Ελληνικά γιατί οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες.

Η γλώσσα που ομιλούν οι Σκοπιανοί σήμερα, θα πρέπει να πούμε ότι , αποτελεί κατά βάση Βουλγάρικο γλωσσικό Ιδίωμα με εκατοντάδες Ελληνικές λέξεις ,όπως και Τουρκικές, Λατινικές και Σλαβικές, που δημιουργήθηκε λόγω της συμβίωσης των λαών στην περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες έγκυρων γλωσσολόγων, για λόγους επικοινωνίας και εμπορικών μεταξύ τους συναλλαγών, Το γλωσσικό αυτό ιδίωμα , που εμφάνιζαν οι Σκοπιανοί ως Μακεδονική γλώσσα, με πρόσφατη Απόφασή του ,θα πρέπει να σας πώ, ότι το διέγραψε ο ΟΗΕ,από τις καταχώρηση των γλωσσών των κρατών μελών του.

Παρόλα αυτά οι Σκοπιανοί συνεχίζουν και σήμερα την επιβουλή τους [απειλή τους] κατά της Ελλάδας με διάφορους τρόπους και μέσα όπως π.χ.

1]Με την επιθετική προπαγάνδα τους κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τους κανόνες του Κατ.Χάρτη του Ο.Η.Ε, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και γενικότερα τη Διεθνή Νομιμότητα, η οποία, έχει θέσει εκτός Νόμου τον πόλεμο και δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα που προκύπτει από παράνομες η πολεμικές ενέργειες, ενώ η υπ’ αριθμόν 375 Απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του ΟΗΕ η οποία ορίζειότι, τα κράτη οφείλουν να αναπτύσουν φιλικές σχέσεις και συνεργασίες, να εκπληρώνουνμε καλή πίστη τις υποχρεώσεις τους και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων κρατών, χάριν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας του κόσμου κτλ.

2] Με την πλαστογράφιση της ιστορίας μας, οι Σκοπιανοί μας έχουν πάρει δηλ. Σφαιτεριστεί και οικειοποιηθεί έξη αιώνες Ελληνιστικής Ιστορίας,των έννόμων πολιτιστικών και κληρονομικών αγαθώνμας, κατά παράβαση της διεθνούς συνθήκης της ΟΥΝΕΣΚΟ του1970 η οποία κυρώθηκε με Νόμο από την Ελλάδα, Νόμ.1103/22/29/.12.80 και η οποία προβλέπει μεταξύ των άλλων ότι, " η ιστορία, ο πολιτισμός και οι ηγετικές προσωπικότητες μιας χώρας κτλ. αποτελούν πολιτιστικά αγαθά, "τα οποία αναγνωρίζονται και προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες, τη διεθνή νομιμότητα και τις Γεν. Αρχές του δικαίου, που αποδέχονται όλα τα πολιτισμένα έθνη του κόσμου και εφαρμόζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατ άρθρον 38 αυτού, στο οποίο θα έπρεπε να είχε να προσφύγει η χώρα μας από τότε που ανέκυψε το πρόβλημα, για την προστασία των δικαιωμάτων της.

3] Με την κυκλοφορία σε όλο τον κόσμο πλαστογραφημένων κειμένων, βιβλίων και χαρτών, με τους οποίους απειλούν και προβάλουν εδαφικές διεκδικήσεις που φθάνουν μέχρι τον Όλυμπο, και οικειοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού μας, κατά παράβαση των πιο θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι μας δίνουν το δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη ΔΑΣΕ αλλά και στα νόμιμα μέτρα της αυτοάμυνας και των αντιποίνων.

Τέλος οι Σκοπιανοί παραβιάζουν,

1]την Απόφαση-Συμφωνία του Ο.Η.Ε του 1993, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η χώρα τους στον ΟΗΕ, με το προσωρινό όνομα FYROM, ενώ οι Σκοπιανοί αυτοπροσδιορίζουν τη χώρα τους ως Δημοκρατία της Μακεδονιας.

2] την ενδιάμεση συμφωνία της Νέας Υόρκης του 1995, την οποίαν υπέγραψαν με τη χώρα μας και ανέλαβαν την υποχρέωση να σταματήσουν κάθε είδους προπαγάνδα καθώς επίσης και την χρησιμοποίηση της ονομασίας Δημοκρατία της Μακεδονίας,που όμως δεν τήρησαν, αλλά απεναντίας συνέχισαν με εντεινόμενο ρυθμό με συνέπεια να καταφέρουν να τούς αναγνωρίσουν με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας 135 περίπου χώρες,χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δημιουργούν νομικές η άλλου είδους δεσμεύσεις για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για την Ελλαδα

3] τον εθιμικό κανόνα Pacta sund servanda, που είναι, jus cogens δηλ. αναγκαστικό δίκαιο για όλες τις χώρες ,οι οποίες οφείλουν να σέβονται τις συμφωνίες που υπογράφουν, αλλά και να τις εντάσσουν στο νομικό τους σύστημα ,όπως έχει κάνει η Ελλάδα με τον υπ αριθμ 1981/22/12/91 Νόμο της , ο οποίος στο άρθρο του 26 αυτού προβλέπει ότι, ' Κάθε συνθήκη εν ισχύ δεσμεύει τα Κρατη μέρη και πρέπει να εκτελείται από αυτά με καλή πίστη και στο άρθρο 27&Ι προβλέπει ότι ένα κράτος μέρος σε μια συνθήκη δεν μπορεί να επικαλεστεί τους κανόνες του εσωτερικού του δικαίου συμπεριλαμβανομένου και του Συντάγματός του, για να δικαιολογήσει τη μη εφαρμογή μιας συνθήκης.

4] Την αξιοπιστία της Διεθνούς Κοινότητας, την οποίαν καταδολιεύουν, με τη χρήση του ελληνικού ονόματος Δημοκρατία της Μακεδονίας, γιατί επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν την παράνομη και εγκληματική συμπεριφορά τους, και να εγγράψουν προσημείωση της επιβουλής και των διεκδικήσεών τους σε βάρος της χώρας μας,όταν οι διεθνείς συγκυρίες τους το επιτρέψουν.

5] Τίς αρχές του Αγγλοσαξωνικού δικαίου όπως, ex turbi causa non oritur action, που σημαίνει ότι από το άδικο και την παρανομία δεν μπορεί να πηγάσει το δίκαιο και η δικαιοσύνη και ότι he who wants justice must have cleaη hands,δηλ. αυτός που ζητά δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει καθαρά χέρια, πλην όμως τα χέρια των Σκοπιανών δεν είναι καθαρά, οπως αναπτύξαμε ήδη.

6] Απαρνούνται τη Σλάβικη καταγωγή τους και την ιστορία τους και υιοθετούν την ιστορία τηε Ελλάδος, την οποίαν πλαστογραφούν, προκειμένου να οικειοποιηθούν,πέραν των άλλων και τις μεγάλες προσωπικότητες της χώρας μας , όπως το Φίλιππο και τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως είπαμε, ενώ οι ηγέτες όπως ο Κύρω Γκληγκόρωφ, ο Γεοργι Ιβανώφ, ο Δημητρώφ, ο Τζαφέρη ,ο Ζέλεφ, ο Εμβέρ Χότζα κτλ., έχουν αναγνωρίσει και διακηρύξει ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και αποτέλεσαν μαζί με τις άλλες Ελληνικές φυλές, όπως ήταν οι Ίωνες, οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Δωριείς, οι Αιτωλοί, οι Ηπειρώτες, οι Θεσπρωτοί, οι Μολοσσοί, οιΑθαμάνες, οι Θεσσαλοί κτλ. συστατικό στοιχείο του Ελληνισμού, που ήκμασε χίλια χρόνια πριν εμφανιστούν οι Σλάβοι,που τότε είχαν το όνομα σκλάβοι, στο Βαλκανικό χώρο.

7] Τη διεθνή νομολογία η οποία με αλλεπάλληλεςΑποφάσειςτωνΔιεθνώνΔικαστηρίων στις υποθέσεις,zones,GrecoBulgarian community, Αlabama claim, Polis National, Massey κτλ. έχει αποφανθεί ότι οι διάφορες χώρες δεν μπορούν να επικαλούνται τις προβλέψεις του Συντάγματός τους η το εσωτερικό τους δίκαιο , για να δικαιολογήσουν την μη εκπλήρωση των υπό του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών αναληφθείσες υποχρεώσεις τους,

Τέλος θα πρέπει να σημειώσω ότι όλες οι χώρες οφείλουν να εναρμονίζουν το εσωτερικό τους δίκαιο προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και ακόμη να τιμωρούν τους πολίτες υπηκόους τους, οι οποίοι παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες η τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τους.

Ηδη οι Σκοπιανοί με τη επίκληση του ελληνικού ονόματος Μακεδονία ,που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Μακεδνόν και Μάκος, έχουν σφετεριστεί και οικειοποιηθεί τον Ελληνιστικό Πολιτισμό, που κυριάρχησε για έξη περίπου αιώνες, προκειμένου, πέραν των επεκτατικών τους σχεδίων ,να αποκτήσουν σαν χώρα ιστορία και πολιτιστικό περιεχόμενο, καθ όσον το πραγματικό τους όνομα, που εξατομικεύει και απεικονίζει την ταυτότητά τους όπως είναι π.χ. Νοτιοσλαβία, Δαρδανία Βαρδάσκα, Βιτοβίνα, Σκόπια κτλ δεν σημαίνει τίποτε ,για την παγκόσμια κοινότητα ,ώστε να δικαιολογεί την ύπαρξή τους ,ως ανεξάρτητο κράτος,για αυτό και διεκδίκησαν να τους αναγνωριστεί ένα ξένο και κλοπιμαίο όνομα,με λαμπρή ιστορία,που θα αποτελούσε και συνδετικό στοιχείο του μωσαικού των λαών της φυρομ.

Κυρίες και Κύριοι,

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι όλες οι προσπάθειες εκ μέρους μας, για την εξεύρεση λύσεως ,απέβησαν άκαρπες και ενώ αυτοί συνεχίζουν το ταξείδι τους αυθαίρετα, παράνομα και δόλια , ως λαθρεπιβάτες της Ελληνικής Ιστορίας , νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι, ως πολιτεία αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας, να διακηρύξουμε ότι, φτάνει πια και να ξεκινήσουμε να λάβουμε τη λήψη μέτρων αντιποίνων εναντίον τους, προκειμένου να τους αναγκάσουμε να πορευτούν στο δρόμο της διεθνούς νομιμότητας.

Η χώρα μας λοιπόν αλλά και οι πολίτες της ,σύμφωνα με τη διεθνή αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων, έχουν το δικαίωμα , για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας ,να προσφύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά των Σκοπιανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κ.Πολ.Δικ., εν συνδυασμώ με το άρθρο του 28 παρ. 1 του Συντάγματός μας, το οποίο ορίζει ότι, ''οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, όπως τα διεθνή έθιμα και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους και τη θέση τους σε ισχύ,αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου'' και να ζητήσουν την καταδίκη και αποζημίωση της χώρας μας,για την προσγενόμενη ζημία ,την τιμωρία των ενόχων , την αποτροπή τους για το μέλλον από κάθε άλλη παράνομη ενέργεια σε βάρος μας επί ποινή τιμωρίας και αποζημίωσης για την παράλειψη η την μη συμμόρφωσης τους.

Τα Ελληνικά λοιπόν Δικαστήρια , μπορούν να επιληφθούν υποθέσεων που φθάνουν ενώπιόν των, και αφορούν αδικοπραξίες η εγκληματικές πράξεις του κράτους των Σκοπίων αλλά και των υπηκόων αυτού, καθόσον το δικαίωμα της ετεροδικίας, για πράξεις που ασκήθηκαν jure gestionis αλλά και για πράξεις αδικοπραξίας η εγκλήματα που ασκήθηκαν jure imperii, δεν ισχύει. Το δε Δικαστήριο Lex Fori, δηλ τα Ελληνικά Δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να κρίνουν τα ίδια για τη διεθνή τους δικαιοδοσία και για το χαρακτήρα των πράξεων, εάν δηλαδή είναι πράξεις κυριαρχίας και εάν έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές αναγκαστικό δίκαιο (jus cogens), η το ανθρωπιστικό δίκαιο κτλ. όπως είναι η πράξη της γενοκτονίας, η επέμβαση στα εσωτερικά μας, η παροχή βοήθειας σε παράνομους ή σε μη αναγνωρισμένους αντάρτες, η υπόθαλψη εμπόλεμων, η παράνομη και αυθαίρετη πλαστογράφηση, η οικειοποίηση και ο σφετερισμός πολιτιστικών αγαθών της χώρας μας, της ιστορίας μας και των ιστορικών προσωπικοτήτων μας, τα οποία αποτελούν πολιτιστικά αγαθά και προστατεύονται από τις Διεθνείς Συνθήκες, τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας,όπως ειναι η σύμβαση της Ουνέσκο τού 1970 και της Χάγης του 1954 κ.λ.π. Μάλιστα η δικαιοδοσία τωνΕλληνικώνΔικαστηρίων μπορεί να επεταθεί και στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη ματαίωση ή ανατροπή μιας εν ενεργεία αδικοπραξίας που μπορούν να ενεργήσουν οι Σκοπιανοί πολίτες ή το κράτος των Σκοπίων, όπως είναι π.χ. η χρήση και η ιδιοποίηση του ονόματος Μακεδονία, ή τα εθνικά και κληρονομικά μας σύμβολα, με τα οποία πραγματοποιεί διεθνείς δραστηριότητες και συναλλαγές και τούτο γιατί οι πράξεις τους αυτές είναι απατηλές, παράνομες και αυθαίρετες και αντιτίθενται με τους εθιμικούς και εξαναγκαστικούς κανόνες και προκαλούν σύγχυση στη διεθνή κοινότητα, καθόσον η χρήση ενός ονόματος, π.χ. της Μακεδονίας, τους προσδίδει, χωρίς να έχουν πρός τούτο κανένα δικαίωμα, ορισμένες ιδιότητες, ικανότητες, καθώς και πολιτιστικές και κοινωνικές αξίες, τις οποίες δεν διαθέτουν.

Οι Σκοπιανοί με τις παραπάνω παράνομες, αυθαίρετες και εγκληματικές πράξεις τους ζημιώνουν τη χώρα μας ( δηλ. το κύρος της, την αξιοπρέπειά της, τον πολιτισμό της, την κυριαρχία της, την ανεξαρτησία της, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της κ.λ.π.) και συνεπώς κάθε προσφυγή για τη ματαίωση, ανατροπή ή καταστολή μιας αδίκου ή εγκληματικής πράξης, εναντίον της χώρας μας ,τού πολιτισμού και της ιστορίας της,θα πρέπει να έχει σαν αίτημα όχι μόνο την αποζημίωση την τιμωρία των ενόχων και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή επανάληψής τους στο μέλλον.

Τα ελληνικά Δικαστήρια με βάση την αρχή της διεθνούς δημοσίας τάξης αρμοδιότητας τους, έχουν δικαιοδοσία για πράξεις που στρέφονται εναντίον των εννόμων αγαθών μας ,γιατί έρχονται σε αντίθεση προς την διεθνή νομιμότητα,δηλ. Με το εθιμικό η συμβατικό δίκαιο, όπως αναφέραμε ήδη, αδιάφορα εάν τελέσθηκαν στην ημεδαπή η αλλοδαπή.
Τέλος καθόσον αφορά το δικαίωμα της [ασυλίας] δηλ. της ετεροδικίας, το οποίον δέον να απολαμβάνουν τα Κράτη, στην προκειμένη περίπτωση, κατά την επικρατούσα άποψή, δεν ισχύει, όταν πρόκειται για αδικήματα ή εγκληματικές πράξεις που αποδοκιμάζονται από το Διεθνές Εθιμικό η Αναγκαστικό Δίκαιο, όπως έχουν αποφανθεί τα εθνικά δικαστήρια τα οποία έχουν κάνει δεκτό ότι, το Κράτος στερείται της δυνατότητας να επικαλεστεί την ετεροδικία, όταν επίδικη πράξη για την οποίαν εισάγεται η υπόθεσης έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των αναγκαστικών κανόνων jus cogens,που προβλέπονται στον Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ,Τελική Πράξη του Ελσίνκι, Χάρτης των Παρισίων, ΔΑΣΕ, kelong Pact, Συμβάσεις Χάγης,Γενεύης,Βιέννης κτλ.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να σας πω δυό λόγια για την εικόνα που παρουσιάζουν τα Βαλκάνια σήμερα, όπως άλλωστε την εξέθεσα και κατά τη συνεύντευξή μου στο κανάλι 5 των Σκοπίων και η οποία έχει ως εξής.

1] Η Τουρκία δυστυχώς συνεχίζει να κινείται στο περιθώριο της διεθνούς νομιμότητας .Παραβιάζει αυθαίρετα και παράνομα τις διεθνείς της υποχρεώσεις απέναντι στις γειτονικές της χώρες και κυρίως την Κύπρο, που απορρέουν από την συμμετοχή της στον ΟΗΕ, την πορεία της προς την Ε.Ε. αλλά και από την παραβίαση των διεθνών συμφωνιών, τις οποίες έχει υπογράψει και με την συμπεριφορά της αυτή διαταράσει την ειρηνική ισορροπία της περιοχής, γεγονός το οποίο επισήμανε και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας κ. Γεώργιος Παπανδρέου ,πριν από δύο η τρείς μήνες, στο Ερζερούμ. Επίσης η Καγκελάριος της Γερμανίας κα. Άγγελα Μέρκελ κατά την επίσκεψή της πριν από λίγες ημέρες στην Κύπρο,το πετρέλαιο της οποίας οδηγεί στην αναδιάταξη του συσχετισμού των δυνάμεων της περιοχής, καταδίκασε την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα της βορείου Κύπρου, αλλά και για τη μη συμμόρφωσή της, με τις Ευρωπαικές αποφάσεις, για την άρση των απαγορεύσεων στα Κυπριακά πλοία να προσεγγίζουν τα τουρκικά λιμάνια κτλ, συμπεριφορά η οποία θα έχει σαν συνέπεια την αναστολή και το πάγωμα της πορείας της Τουρκίας για την ένταξή της στην Ευρωπαική Ένωση.

2]Το Κόσσοβο, το οποίο κήρυξε την ανεξαρτησία του,κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και διεκδικεί την ενσωμάτωση του Τέτοβου, στην πορεία των Αλβανών για την ίδρυση της Μεγάλης Αλβανίας, με συνέπεια να έχει προκαλέσει μια πολύ έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή. Βέβαια και στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί από τον Ουτσεκά η κατάλυση της Fyrom η οποία και διασώθηκε , παραχωρώντας αυτονομικά δικαιώματα στούς Αλβανούς κτλ. χάρις στη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια της Ελλάδας. Η τυχόν όμως ενσωμάτωση της Fyron στο Κόσσοβο, θα φέρει στη επιφάνεια και θα λειτουργήσει σαν ντόμινο, το θέμα της Βορείου Ηπείρου, το οποίο παραμένει εκκρεμές, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών των Μεγάλων δυνάμεων στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι από το 1945.

3] Η Fyrom η Vardaska, όπως είναι το ιστορικό και γεωγραφικό της όνομα, συνεχίζει δυστυχώς να διαταράσσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας και παρά το γεγονός ότι έχει εμπλακεί και ο ΟΗΕ, εντούτοις δεν έχει εξευρεθεί καμία λύσης λόγω της αδιαλλαξίας της ηγεσίας της, η οποία αυθαίρετα και παράνομα αυτοπροσδιόρισε[ self dified ] το όνομά της ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, κατά παράβαση των διεθνών εθιμικών και συμβατικών νόμων, του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ, τα μέλη του οποίου οφείλουν να σέβονται τα ίσα δικαιώματα των άλλων λαών και τις αρχές της δικαιοσύνης, όπως τούτο έχει πολλές φορές επιβεβαιωθεί από αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και προβλέπεται ρητώς ότι το διεθνές δίκαιο, υπερισχύει των εσωτερικών κανόνων η του Συντάγματος των διαφόρων χωρών

Παρά ταύτα και παρά τη συμφωνία που υπογράψαμε μεταξύ μας, στη Νέα Υόρκη, η Fyrom συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη λέξη Δημοκρατία της Μακεδονίας, οικειοποιείται την Ελληνική ιστορία, τα πολιτισμικά μας αγαθά και τους ιστορικούς μας ηγέτες, όπως είναι ο Φίλιππος, ο Μέγας Αλέξανδρος κτλ. κατά παράβαση και των συμφωνιών της ΟΥΝΕΣΚΟ του 1970 και της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών.

Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει των γεγονότων, τα οποία μέλει να λάβουν χώρα στην περιοχή μας, ανακύπτει το ερώτημα, τι θα γίνει με τη Fyrom, όταν οι Κόσσοβάροι θα επιχειρήσουν την ένσωμάτωση του Τέτοβου , στην πορεία τους για την Μεγάλη Αλβανία, γιατί τότε θα αρχίσουν οι διεκδικήσεις και από τις άλλες γειτονικές χώρες. Η απάντηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη , είναι ότι οι Σκοπιανοί θα πρέπει από σήμερα να φροντίσουν να εξασφαλίσουν την κρατική τους υπόσταση και αυτή μπορεί να γίνει,

1] με την Ένωσή τους με την Ελλάδα ,αφού τόσο πολύ επιμένουν ότι είναι Μακεδόνες δηλ. Έλληνες, όπως την είχαν και επί Γιουγκοσλαυίας η

2] με τη δημιουργία Δυαδικού Κράτους με την Ελλάδα, όπως είχαν προτείνει και οι Αλβανοί το 1944, όταν αποχωρούσαν οι Γερμανοί, και με το τρόπο αυτό να εισέλθουν αμέσως στο ΝΑΤΟ και στη Ε.Ε. η οποία ούτως η άλλως θα μετεξελιχθεί γρήγορα ,λόγω της οικονομικής κρίσης, σε Ευρωπαική Συνομοσπονδία.