Το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, σύμφωνα με το άρθρον 1 του Καταστατικού του είναι, <Διεθνές Επιστημονικό Κοινωφελές και μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρος.> < Η ίδρυση και νομιμοποίησή του ...στηρίζεται στα άρθρα 12 παρ.1 και 3 του Συντάγματος,107,741 και 784 του Α.Κ και 62 εδ, β και 64 παρ. 3 του Κωδ.Πολ. Δικ. και λειτουργεί με τη μορφή άτυπης αστικής εταιρίας ως ένωση προσώπων και σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της και το Νόμο.[ άρθρον 16 του Καταστατικού ]

Ευχαριστώ για το μήνυμά σας.

Σας διαβιβάζω κείμενά μου, για τα προβλήματα της Πατρίδας μας, για ανάγνωση, μελέτη και στοχασμό, αλλά και για προβληματισμό, του τί μέλλει γενέσθαι ?

Θαλής Μυλωνάς ---- google

http://thalismylonas.blogspot.gr

www.balkan-institute.gr

Σάς Ευχαριστώ

Δρ. Θαλής Μυλωνάς
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.