Το Αιγαίο, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστορίας χιλιετηρίδων, του διεθνούς εθιμικού και συμβατικού δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες θα αναλύσουμε κατωτέρω, είναι Ελληνικό όπως π.χ.

1]Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830

2] Η συνδιάσκεψη του Λονδίνου του 1913

3]Η συμφωνία της Λωζάνης της 24\7\1923

4]Η συμφωνία του Μοντρέ του 1936

5] Η συμφωνία των Παρισίων του 1947

6] Η συμφωνία του Ο.Η.Ε. του 1958

7] Η συμφωνία του Ο.Η.Ε. του 1982

8] Οι συμφωνίες του ICAO, [ Σικάγου, Παρισίων και Βαρσοβίας]

9] Το Προεδρικό Διάταγμα του 1931, και τα Ν.Δ. 142/69,1182/72, και 210\73
.
10] Ο Κατ.Χάρτης του ΟΗΕ, η Τελική Πράξη του Ελσινκι, ο Χάρτης των Παρισίων, το Σύμφωνο Λουγκάνο, το ΝΑΤΟ ,η συμφωνία της Βιέννης , η Συμφωνία του Αμβούργου κτλ

11] Η Ιστορική πραγματικότητα .

Η Μεσόγειος θάλασσα όπως γνωρίζετε, αποτελεί το πλέον σημαντικό στρατηγικό μέρος της γης, για αυτό και προξενούσε πάντα το ενδιαφέρον των Μεγ. Δυνάμεων , μαζί με το Αιγαίο το Ιόνιο και το Κρητικό πέλαγος, που αποτελούν επίσης τμήματα αυτής, αλλά και σημαντικούς γεωστρατηγικούς χώρους της Ελλάδας, η οποία όμως δεν έχει καταφέρει να τους αξιοποιήσει και να τους εκμεταλλευθεί αναλόγως.

Και τώρα ας δούμε πολύ περιληπτικά τι προβλέπουν τα πάρα πάνω διεθνή κείμενα, ήτοι.

1] το πρωτόκολλό του Λονδίνου το οποίο επικυρώσε την απελευθέρωση το 1821 των νήσων Σποράδων και την ένταξή τους μαζί με την Εύβοια στην Ελλάδα

2] η συνδιάσκεψη του Λονδίνου του 1913 επικυρώνει την απελευθέρωση των νήσων του ανατολικού Αιγαίου και την ένταξή τους στην Ελλάδα

3] η συμφωνία της Λωζάνης του 1923, η οποία επικυρώνει την παραχώρηση των νήσων του Αιγαίου στην Ελλάδα και κυρίως με το άρθρο 12 αυτής, προβλέπει ότι ,στην Τουρκία ανήκουν μόνο οι νήσοι που βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση των 3 μιλίων από τις ασιατικές ακτές, ενώ στο 'αρθρο 16 αυτής προβλέπεται ότι η Τουρκία παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος της πάσης φύσεως επί των εδαφών και εν σχέσει πρός τα εδάφη, τα οποία κείνται πέραν των προβλεπομένων υπό της παρούσης συνθήκης ορίων ,δηλ. των τριών μιλίων από τις ασιατικές ακτές, τουτέστιν των πάσης φύσεως νήσων η νησίδων καθώς και του βυθού της θαλάσσης και νυν υφαλοκρηπίδας ,γιατί πέραν αυτών,arcumentum a contrario, αρχίζει το imperium της Ελλαδος, η Ελληνική κυριαρχία.

4] η συμφωνία του Μοντρέ του 1936, η οποία ακύρωσε τις προβλέψεις εκείνες της συμφωνίας της Λωζάνης για αποστρατικοποίηση των νησιών και έδωσε το δικαίωμα του εξοπλισμού των Στενών - Ελλησποντου και Βοσπόρου- και των νησιών μας Λήμνου και Σαμοθράκης ,όπως τούτο αναγνωρίστηκε ρητώς από την Τουρκία με επιστολή του Τούρκου πρέσβη στην Ελλάδα Russen Estef πρός τον Ελληνα Πρωθυπουργό και ανακοινώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών Rustu Arras στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, το 1936.

Η ίδρυσης του ΝΑΤΟ και του συμφώνου Βαρσοβίας, ο Κατ, Χάρτης του ΟΗΕ [ άρθρο 51 ] και η μεταβολή των διεθνών συνθηκών ανέτρεψαν κάθε ιδέα περί αφοπλισμού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα η οποία είχε ήδη μπροστά της την απειλή των βορείων γειτόνων της με την βοήθεια που παρήχαν στην κομμουνιστική ανταρσία, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ, την εισβολή στην Κύπρο, τις Απειλές, τις Αμφισβητήσεις, τον Αποβατικό στόλο στη Σμύρνη τις παραβιάσεις του εναερίου και θαλάσσιου χώρου μας κτλ, από την Τουρκία, κατέστησαν επιτακτικό το φυσικό δικαίωμα της αυτοάμυνας.

5] η συμφωνία των Παρισίων του 1947 η οποία προβλέπει ότι, η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκανήσου ...και το Καστελόριζο , ως και τας παρακειμένας νησίδας, μεταξύ των οποίων και τα Ίμμια τα οποία ναι μεν δεν μνημονεύονται εδώ ρητώς ,εντούτοις , κείνται εντός του εκχωρηθέντος χώρου ,για αυτό και αναφέρονται με τον αριθμό 30 στο πρωτόκολλο εκχώρησης τους από την Τουρκία πρός την Ιταλία, η οποία εν συνεχεία εκχώρησε στην Ελλάδα ακριβώς ότι είχε πάρει από την Τουρκία. Αλλωστε η Τουρκία σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 15 της συμφωνίας της Λωζάνης, παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί του θαλασσίου χώρου της Δωδεκανήσου δηλ. νήσων ,νησίδων κτλ ,ώστε η συνοριακή γραμμή να κείται βάσει των συμφωνιών στα τρία μίλια από τις Τουρκικές ακτές η εν πάσει περιπτώσει στο μέσον της απόστασης, μεταξύ των δύο χωρών.

6] η συμφωνία της Γενεύης του 1958,η οποία κωδικοποιεί το υφιστάμενο μέχρι τοτε διεθνές δίκαιο της θαλάσσης, εισάγει νέους θεσμούς, όπως η υφαλοκρηπίδα και η όμορος ζώνη , προβλέπει την δυνατότητα της νόμιμης επέκτασης της Αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ., ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, τον καθορισμό Αλιευτικής και Διατήρησης του Ζωικού πλούτου ζώνης και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, που καθιερώθηκε πλέον και με την τελευταία συμφωνία του ΟΗΕ του 1982.

7] το Π.Δ και ο N.5017/31 με τα οποία προβλέπει τον καθορισμό του εναερίου χώρου της χώρας μας, για λόγους ασφαλείας στα 10 ν.μ. από τις ακτές μας ,το οποίο είχαμε ‘εκτοτε και μέχρι το 1974 ασκήσει για δεκαετίες στην πράξει, χωρίς αμφισβήτηση εκ μέρους της Τουρκίας, δημιουργώντας έτσι τοπικό εθιμικό δίκαιο, το οποίο δυστυχώς η Τουρκία μαζί με τις άλλες αυθαίρετες και παρόνομες αξιώσεις της, άρχισε να αμφισβητεί μετά την Αίτησή μας για επανένταξή στο ΝΑΤΟ το 1975, ενώ το Ν.Δ. 142\69, κυρήσει την ελληνικότητα της ηπειρωτικής και νησιωτικής υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τα Ν.Δ. 1182/72και το 210\73 κυρώνουν τις διεθνείς συμφωνίες και επιφυλάσουν στη χώρα μας, την αποκλειστική εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.

8] οι συμφωνίες του ICAO, international civil aviation organization [ Σικάγο1944, Παρισίων1952, και Βαρσοβίας ] οι οποίες προσδιόρισαν την έκταση του FIR των Αθηνών, [ flight information region], σύμφωνα με τον εθνικό μας εναέριο χώρο,το οποίον είχεν σεβαστεί η Τουρκία μέχρι το 1974 , όταν φύγαμε προσωρινώς από το ΝΑΤΟ και ζητήσαμε την επανένταξή μας

9] ο Κατ.Χάρτης του ΟΗΕ ,η Τελική Πράξη του Ελσίνκι και πολλά άλλα διεθνή κείμενα, τεράστιας σημασίας, τα οποία σχεδόν έχουν κυρωθεί από όλες τις χώρες του κόσμου, για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, προβλέπουν την κατάργηση η την απειλή του πολέμου,τον έχουν θέσει εκτός νόμου, δεν αναγνωρίζουν κανένα τιτλο δικαιώματος που έχει προέλθει από πόλεμο και προβλέπουν μέτρα υποχρεωτικής εφαρμογής, τα οποία δίδουν τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να επιδιώξει την προστασία , των δίκαιων συμφερόντων της, αρκεί να μπορεί να αποφασίζει εθνικά κυρίαρχα και πολιτικά ανεξάρτητα.

10] η τελευταία συμφωνία του ΟΗΕ του 1982 για το δίκαιο της θαλάσσης, η οποία μετά την κύρωσή της από 60 χώρες και εν συνεχεία από 192 ετέθη σε ισχύ και οι προβλέψεις της πλέον, αποτελούν εθιμικό δίκαιο τουτέστιν υποχρεωτικό, jus cogens, γιά όλες τις χώρες ακόμη και για αυτές που δεν την έχουν υπογράψει, όπως είναι στη Μεσόγειο, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Συρία, η Λιβύη και το Μαρόκο, ενώ η Αγγλία που έχει συμφέροντα στην περιοχή, την έχει υπογράψει.

11] τέλος, πέραν των ως άνω νομικών κειμένων, έχουμε και τη ζωντανή πραγματικότητα, που αποδεικνύει ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό και την ιστορία, την οποίαν δεν πρέπει να παραβλέπουμε, γιατί μας αποδεικνύει, από τα βάθη των αιώνων και συγκεκριμένα από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, το σεισμό του 1630 στη Σαντορίνη , τον Αιγαιακό, Μινωικό και Μυκηναικό, την ελληνικότητα του Αιγαίου, που υπήρξε το λίκνο του πρωτοελλαδικού πολιτισμού μας, γεγονός που ομολογεί και ο Τούρκος ναύαρχος Piri-Reis,στο βιβλίο του που εξέδωσε το 1512.

Έπειτα από την παραπάνω περιληπτική παράθεση των νομικών κειμένων, που αποδεικνύουν ανανφισβήτητα την ελληνικότητα του Αιγαίου, η Τουρκία διεδικεί τη Λέσβο,τη Χίο,τη Σάμο και τα Δωδεκανησα, με αλλεπάλληλες δηλώσεις της πολιτικής της ηγεσίας, με τον ισχυρισμό ΄οτι βρίσκονται κοντά στις ακτές της και ότι κάθονται στην υφαλοκριπίδα της Μικράς Ασίας.
Οι θεσμοί όμως που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και του διεθνούς δικαίου γενικότερα, δηλ. το Legal Status του Αιγαίου, δεν επέτρεπε καμίαν αμφισβήτηση και κανείς δεν το αμφισβητούσε, ούτε και η Τουρκία .

Παρά ταύτα επειδή το 1974 φύγαμε από το ΝΑΤΟ, για λόγους διαμαρτυρίας, γιατί δεν απέτρεψε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, όταν το επόμενο χρόνο το 1975 ζητήσαμε να επιστρέψουμε η η Τουρκία προέβαλε Veto και άρχισε να αμφισβητεί το νομικό καθεστώς του Αιγαίου και τα αδιαμφισβήτητα διακαιώματά μας προβάλλοντας αυθαίρετες και παράνομες αξιώσεις σε βάρος της Ελληνικής κυριαρχιας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, κατά παράβαση των ως ανω διεθνών συμφωνιών, αλλά και θεμελιωδών διατάξεων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου της θαλάσσης.

Το νομικό όμως καθεστώς του Αιγαίου και οι θεσμοί που έχουν καθιερωθεί δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση και αυτοί είναι .

1] Τα Εσωτερικά Ύδατα.

Η Συμφωνία του 1982, η οποία έγινε στα πλαίσια του ΟΗΕ στο Καράκας, την οποία έχει κυρώσει η Ελλάδα, στο μεγαλύτερο τμήμα των προβλέψεών της, αποτελεί κωδικοποίηση τού διεθνούς εθιμικού δικαίου και αναγνωρίζει στα Κράτη, το δικαίωμα να σχηματίζουν εσωτερικά ύδατα, τα οποία νομικά θεωρούνται «ωσεί έδαφος» και στα οποία τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ασκούν πλήρη και απόλυτη κυριαρχία. Τα εσωτερικά ύδατα καθορίζονται, με την εφαρμογή δυο μεθόδων ήτοι.

• Της φυσικής ακτογραμμής (όταν έχουμε δανδελωτές και πολυσχιδείς ακτές και κόλπους). Και

• Τις Ευθείες γραμμές βάσεως, σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Δ. του 1951,στην υπόθεση μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας.

Ως εκ τούτου η Ελλάδα μπορεί και δικαιούται να εφαρμόσει τις ευθείες γραμμές βάσης, αντί της μεθόδου της ακτογραμμής και να καταστήσει πολλά τμήματα της θαλάσσης εσωτερικά της ύδατα, στα οποία έχει το δικαίωμα να ασκεί πλήρη και αποκλειστική δικαιοδοσία .Ακόμη και οι κόλποι που έχουν άνοιγμα μέχρι 24 ναυτικά μίλια, μπορούν να ενωθούν με ευθείες γραμμές, όπως προσπάθησε ναι κάνει ο Καντάφι στον κόλπο της Σύρτης που είναι 296 ν.μ. και η Ιταλία στον κόλπο του Ταρανδα που είναι 60 ναυτ. μίλια κτλ.

Πλήρης και Απόλυτη Κυριαρχία στα εσωτερικά της ύδατα, μίας χώρας, σημαίνει :

α) απόλυτο δικαίωμα εκμετάλλευσης όλων των πηγών της θάλασσας του βυθού και του υποθαλάσσιου υπεδάφους

β) απαγόρευση προσέγγισης κάθε ξένου πλοίου χωρίς άδεια του Κράτους.

γ) κανένα Κράτος δεν απολαμβάνει το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης.

δ) απαγορεύεται η πτήση αεροσκαφών χωρίς άδεια του Κράτους.

ε) ασκείται η πλήρης και απόλυτη εφαρμογή της εσωτερικής Νομοθεσίας και Δικαιοδοσίας του Κράτους κτλ.

2] Η Χωρική θάλασσα η Αιγιαλίτιδα ζώνη

Η ζώνη αυτή, στην οποίαν ασκείται η εθνική κυριαρχία των κρατών , μπορεί να φτάσει τα 12 ν.μ. βάσει των συμφωνιών του ΟΗΕ της Γενεύης του 1958 και του Καράκας του 1982 , που πλέον έχουν καταστεί διεθνές εθιμικό δίκαιο ,δηλ. υποχρεωτικό για όλες τις χώρες και για αυτές που δεν τις έχουν υπογράψει, καταρρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό της Τουρκίας ,ότι η Συμφωνία του ΟΗΕ είναι συμφωνία μεταξύ τρίτων res inter alios acta, επειδή δεν την έχει υπογράψει και συνεπώς δεν την δεσμεύει,ενώ η ίδια έχει εφαρμόσει τον κανόνα αυτό των 12 ν.μ. στη μαύρη θάλασσα και νοτίως στη μεσόγειο από την πλευρά της Κύπρου. Τέλος και σαν να μην έφτανε αυτό, το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση διεκήρυξε μονομερώς ότι εάν η Ελλάδα επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ν.μ. ,αυτό θα αποτελέσει για την Τουρκία αιτία πολέμου casus belli , κατά παράβαση όχι μονο τού εθιμικού ναυτικού δικαίου, της συμφωνίας του Καράκας αλλά και κατά παράβαση του Κατ.Χάρτη του ΟΗΕ της Τελικής Πράξης του Ελσινκι κτλ.

Αιγιαλίτιδα ζώνη και κατ έπέκταση Υφαλοκρηπίδα θα πρέπει να πούμε ότι έχουν και τα νησιά ,που έχουν χλωρίδα και πανίδα

Η Ελλάδα με το Νόμο 1231\1913 που ψήφισε, έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια του πολέμου, :

α) να κλείνει τους κόλπους της με άνοιγμα μέχρι τα 20 ν.μ.και

β) να απαγορεύει και την αβλαβή διέλευση των πλοίων

Στη Αιγιαλίτιδα θάλασσα η Ελλάδα μπορεί να ασκεί πλήρη, απόλυτη και αποκλειστική κυριαρχία, μέχρι τα 12 ν.μ. με βάση τον εθιμικό νόμο, γιατί η ίδια έχει καθορίσει για Αγιαλίτιδα ζώνη της 6 ν.μ H Ελλάδα με το Ν. 2321/55 επιφύλαξε το δικαίωμα να επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα ζώνη της, από τα 6 ν.μ. στα 12 ν.μ.

Ενώ με το Π.Δ. 1231/31 είχει ορίσει το εύρος του εναερίου χώρου στα 10 ν.μ. για λόγους αστυνόμευσης και ασφαλείας της χώρας και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η διαφορά, υπήρξε η αιτία της πρώτης αμφισβήτησης του εναερίου χώρου μας και στο χώρο αυτόν δηλ. μεταξύ των 6μιλών και των 10 μιλίων γίνονται οι σκληρές αναχαιτήσεις dogs fights της αεροπορίας μας με τα τουρκικά αεροσκάφη .

Στην Αιγιαλίτιδα ζώνη όπως είπαμε, η κάθε χώρα ασκεί πλήρη κυριαρχία, πλην της αβλαβούς διέλευσης, η οποία όμως [ αβλαβής διέλευσης] θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της παράκτιας πολιτείαςπου αφορούν, θέματα υγείας, λαθρεμπορίου, ασφαλείας, πειρατίας, ρύπανσης κτλ.

Η πλήρης κυριαρχία μιας χώρας στα χωρικά της ύδατα, σημαίνει την εφαρμογή της εσωτερικής της νομοθεσίας και δικαιοδοσίας, με την οποίαν δίδεται το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης,οπως είπαμε ανωτέρω και τα υποβρύχια, τα οποία οφείλουν να αναδύονται στην επιφάνεια και να επιδεικνύουν τη σημαία τους. Τα αεροσκάφη δεν μπορούν να πετούν πάνω από τα χωρικά μας ύδατα, χωρίς άδεια η εκ των πρωτέρων ενημέρωση της πολιτείας , εκτός από τους πορθμούς ,τα διεθνή κανάλια και τα στενά της διεθνούς ναυσιπλοιας.
3] Η Ομορος η Συνορεύουσα ζώνη Contiguous Jone]

Η παράκτια πολιτεία ,πέρα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη, έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ΄αποκλειστικότητα ωρισμένα δικαιώματα,σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανόνα που τελικώς αναγνωρίστηκε και διεθνώς με τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν στα πλαίσια του ΟΗΕ. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μέχριτα12ν.μ.απότιςακτέςτηςκαιαφορούν,παραβιάσειςκανόνωντελωνειακών,,οικονομικών,μεταναστευτικών,υγιεινής και ρύπανσης και τιμωρία των παραβατών ,των ανωτέρω κανόνων,
Η αποκλειστικότητα της παράκτιας πολιτείας διασπάται σε ορισμένες περιπτώσεις από λόγους παραδοσιακούς η ιστορικούς.

Στήν περίπτωση που δύο χώρες ηπειρωτικές η νησιωτικές βρίσκονται η μία απέναντι της άλλης και το εύρος του θαλάσσιου χώρου δεν είναι αρκετό για να καλύψει το δικαίωμα και των δύο χωρών ,τότε η διανομή γίνεται στο μέσο της νοητής γραμμής , σύμφωνα με τις συμφωνίες του ΟΗΕ και βάσει του εθιμικού δικαίου και της βασικής αρχής ,για την κυριαρχική ισότητα των χωρών.

4] Η Αποκλειστική Οικονομική ζώνη και η ζώνη Αλιείας και Διατήρησης του ζωικού πλούτου της ανοικτής θάλασσας

Σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία του ΟΗΕ,του 1982 όλες οι χώρες ηπειρωτικές ,νησιωτικές η αρχιπελαγικές μπορούν να ορίσουν την Αποκλειστική Οικονομική τους ζώνη αλλά και την ζώνη Αλιείας και Διατήρησης του ζωικού πλούτου , όπως τούτο έχει διεθνώς και εθιμικώς συμφωνηθεί και να ασκήσουν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα. Με λίγα λόγια έχει πλέον διεθνώς θεσμοθετηθεί ότι όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα ασκήσεως αποκλειστικών δικαιωμάτων από τα 12 ν.μ. και εκείθεν προς την ανοικτή θάλασσα, μέχρι και 200 ν.μ. που διεκδικούν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής .

5] Η Ανοικτή θάλασσα.

Η ανοικτή θάλασσα είναι κοινό αγαθό. Οι Ρωμαίοι εξομοίωναν τη θάλασσα σαν τον αέρα και ο καθένας μπορούσε και είχε το δικαίωμα να την απολαύσει, γιαυτό την ονόμαζαν res nulius και res Communis. Η ανοικτή θάλασσα είναι για όλα ανεξαιρέτως τα Κράτη ακόμη και γι’αυτά που είναι περίκλειστα και δεν έχουν ακτές και χωρικά ύδατα. Την ελευθερία των θαλασσών διακύρηξε το πρώτον ο Ολανδός Ουγκο Γκρόσιους ,για να στηρίξει τις δραστηριότητες της Εταιρίας των Ανατολικών Ινδιών. Η ελευθερία της ανοικτής θάλασσας σημαίνει ότι όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα.

1] της ελευθεροπλοιας
2] της αλιείας
3] της τοποθέτησης υπογείων καλωδίων και σωλήνων
4] της ελευθέρας πτήσεως.

Η ανοικτή θάλασσα είναι ανεπίδεκτος οιουδήποτε δικαιώματος ,κατοχής,κυριαρχίας,κτλ.

Την ανοικτή θάλασσα κανένα Κράτος δεν μπορεί να υπαγάγει στην αποκλειστική του αρμοδιότητα κυριαρχίας. Ανοικτές θάλασσες είναι εκείνες που βρίσκονται έξω από τα χωρικά ύδατα και έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη, εάν έχει οριοθετηθεί από κάποιο παράκτιο η νησιωτικό κράτος

6] Ο Εθνικός Εναέριος Χώρος, το FIR Αθηνών και ο καθορισμός ορίων Έρευνας και Διάσωσης από ναυτικά ατυχήματα .

Ο εθνικός εναέριος χώρος της χώρας μας, καλείται ο αέρας που εκτείνεται πάνω από τα εδάφη ηπειρωτικά ή νησιωτικά, τα εσωτερικά ύδατα και την Αιγιαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, σε ύψος 46.000 ποδών μέχρι το οποίο μπορεί να ασκηθεί έλεγχος, γιατί πέραν του ύψους αυτού εφαρμόζεται το δίκαιο του διαστήματος.Η έκτασης του εθνικού εναερίου χώρου της Ελλάδος φθάνει για λόγους ασφαλείας στα 10 ν.μ. δηλ. περίπου 19 χλμ. και έχει θεσμοθετηθεί από το 1931 δηλ. πρίν από την ίδρυση του ICAO και έχει εφαρμοστεί στην πράξη ,χωρίς καμιά αμφισβήτηση, δημιουργώντας έτσι διεθνές εθιμικό δίκαιο, μέχρι το 1975 , όταν η Ελλάδα έφυγε από το ΝΑΤΟ και ζήτησε να επιστρέψει, για να βρεί την ευκαιρία η Τουθρκία να αρχίσει τις αμφισβητήσεις ,που όμως δεν ευσταθούν ,πέραν των ανωτέρω,αλλά και γιατί η Ελλάδα δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα των 12 ν.μ. και συνεπώς όχι μόνο να διατηρήσει τα 10 ν.μ. αλλά και να τα αυξήσει.

Το FIR των Αθηνών, (Flight Information Region) εκτείνεται όσο και ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδος, όπως αυτό έχει ρυθμιστεί από το 1944 με τη Διεθνή Συμφωνία του Σικάγου του Οργανισμού της Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της εν συνεχεία συμφωνίας των Παρισίων του 1952, η οποία όρισε ότι μολόκληρος ο εναέριος χώρος του Αιγαίου υπάγεται στο FIR των Αθηνών και της Βαρσοβίας, που όμως δεν σέβονται οι Τούρκοι και κάθε τόσο προσπαθούν με τις ΝΟΤΕΣ που εκδίδουν να δημιουργούν κινδύνους στη αεροπλοία, με σκοπό να επιτύχουν την συνδιαχείριση του Αιγαίου η εν πάσει περιπτώσει του ημίσεως του Αιγαίου μέχρι τον 25 μεσημβρινό ,ενώ τελικώς και από το 1980 το ICAO ηναγκάστηκε να επαναλάβει το FIR των Αθηνών για ολόκληρο το Αιγαίο .

Η Σύμβαση του Αμβούργου του 1979, προβλέπει ότι τα Κράτη θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους, για τον καθορισμό των ορίων για την Έρευνα και Διάσωση όσων κινδυνεύουν συνεπεία ναυτικών ατυχημάτων. Το ICAO βέβαια έχει ορίσει τα όρια έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο σύμφωνα με τα όρια του FIR των Αθηνών. Η Τουρκία όμως η οποία βυσσοδομεί πάντα σε βάρος της χώρας μας και για να αποκτήσει πλεονεκτήματα στο Αιγαίο, με εσωτερικό της Νόμο ,που όμως δεν μπορεί να αποκτήσει διεθνή δικαιώματα, προσδιόρισε τα όρια της αρμοδιότητας της μέχρι το ήμισυ του Αιγαίου -όπως είπαμε- με απατηλά και δόλια επιχειρήματα και με παραπλανητικές μεθόδους, ελλείψει αντίλογου από την Ελλάδα , π.χ. ότι τα νησιά μας του ανατολικού Αιγαίου είναι αποστρατικοποιημένα και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έρευνα και διάσωση, με συνέπεια να επιτύχουν την αναγνώρισή τους και από τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ. Βέβαια πάντα ταύτα δεν μπορούν να αντιστρατευθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλαδος στο Αιγαίο, που στηρίζονται σε μείζονος σημασίας νομικά κείμενα, που είναι jus cogens, για όλες τις χώρες και τα οποία έχουμε ήδη αναφέρει ανωτέρω.

Τέλος θα πρέπει να σημειώσω ότι τα Τουρκικά αεροπλάνα παραβιάζουν επι καθημερινής βάσεως τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, εενώ έχουν την υποχρέωση -οπως και τα πολιτικά αεροσκάφη- να υποβάλουν σχέδια πτήσεων στις υπηρεσίες του FIR, που διαχειρίζεται τον εναεριο χώρο, πλήν ΄ομως η Τουρκία αρνείται να το κάνει ,με συνέπεια λόγω των διαμαρτυριών μας να έχουμε την παρεμβασαη του ΝΑΤΟ, με ολα τα γνωστά α΄οτελέσματα,που οδηγούν σιγά -σιγά στην διχοτόμηση του Αιγαίου αν όχι την τριχοτόμησήυ του.

7] Η Υφαλοκρηπίδα

Η συμφωνία της Γενεύης του 1958, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.Δ. 142/69 προβλέπει τα περί υφαλοκρηπίδος, που είναι, ο βυθός και το υπέδαφος των υποβρυχίων περιοχών παρακειμένων στις ακτές των ηπειρωτικών, νησιωτικών και αρχιπελαγικών χωρών, πέραν της Αιγιαλίτιδας ζώνης και σε βάθος 200 μέτρων ή και πέραν του ορίου αυτού, εφ’όσον το βάθος των υπερκειμένων υδάτων επιτρέπει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της περιοχής. Η παράκτιος πολιτεία ασκεί επί της υφαλοκρηπίδας αποκλειστικά δικαιώματα, προς τον σκοπό εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων του πυθμένα και των υποβρυχίου χώρου π.χ. πετρελαίου, αερίου, μαγνησίου, κ.τ.λ.

Στα υπερκείμενα ύδατα της υφαλοκρηπίδας επιτρέπεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, η εγκατάσταση εξεδρών της παράκτιας πολιτείας, για την έρευνα και εκμετάλλευση, με παράλληλα μέτρα προστασίας των διερχομένων πλοίων.

Η διανομή της υφαλοκρηπίδας, μεταξύ δύο, απέναντι αλλήλως κειμένων ή παρακείμενων πολιτειών, γίνεται με συμφωνία μεταξύ των με την εφαρμογή της μεθόδου της μέσης γραμμής
και στην περίπτωση μη υπάρξεως συμφωνίας με παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο.

Η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την Τουρκία, στις υπερφύαλες αξιώσεις της, προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο, με την Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, καλώντας την Τουρκία για την επίλυση του θέματος, πλην όμως η Τουρκία αρνήθηκε την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, το πρόβλημα έχει μείνει άλυτο, και προσπαθεί η Τουρκία να επιβάλλει με τη βία alla manu militare, την θέλησή της, ενώ η Ελλάδα από την πλευρά της δεν παίρνει τα νόμιμα μέτρα, όπως η επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης της στα 12 ν.μ. για την κατοχύρωση του 90% της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου που της ανήκει,αλλά απεναντίας ανοίγει την πόρτα στην Τουρκία για την είσοδό της στη Ευρ. Ενωση.

8] Οι Προκλητικές Διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Η Τουρκία αποβλέπει πάντα στην ενσωμάτωση των Ανατολικων νησιών του Αιγαίου και επι αυτού υπάρχουν εκατοντάδες δηλώσεις της ηγεσίας της.

α) θέλει τα νησιά ανοχύρωτα, βάσει της συμφωνίας της Λωζάνης, πλην όμως η συμφωνία Μοντρέ έδωσε το δικαίωμα εξοπλισμού των Στενών και παρομοίως το δικαίωμα εξοπλισμού των νησιών μας Λήμνου και Σαμοθράκης (δηλώσεις Υπ. Εξωτερικών Τουρκίας κ. Αράς ] Πέραν του φυσικού δικαιώματος της Αυτοάμυνας ,που έχει κάθε χώρα σύμφωνα με τον ΟΗΕ,ΝΑΤΟ. κτλ

β] κατά τη διάρκεια του πολέμου ζήτησε να καταλάβει τα νησιά δήθεν γιά να μην διαθέσουν στρατιωτικές δυνάμεις οι σύμμαχοι

γ] στο συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι το 1947,προσπάθησενα ματαιώσει την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα

δ) Το 1975 αρνήθηκε την επιστροφή μας στο ΝΑΤΟ προβάλλοντας veto με σκοπό να επεκτείνει τις αυθαίρετες και παράνομες αξιώσεις της στο Αγαίο.

ε) Η Τουρκία προβάλλει ως προβλήματα του αιγαίου τα εξής

1] την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, με διαπραγματεύσεις δηλ. με την βία και την απειλή των όπλων και όχι με προσγυγή στο διεθνές δικαστήριο

2] Το εύρος του εναερίου χώρου του Αιγαίου [με διεκδικήσεις μεχρι το μέσον του Αιγαίου από όπου περνά ο 25 μεσημβρινός] και αλλαγής του FIR των Αθηνών

3] Το εύρος των χωρικών μας υδάτων [δεν συμφωνεί με την επέκταση της Αιγιαλίτιδας ζώνης μας στα 12 ν.μ. αν και η ίδια έχει κάνει χρήση του κανόνα αυτού στον Εύξυνο Πόντο και στη Μεσόγειο στις νοτιο-δυτικές ακτές της] με την απειλη πολέμου [causus belli]

4] Τον αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου, θέματα που είναι της εσωτερικής μας κυριαρχίας και αρμοδιότητας[παρα το αναγνωρισμένο δικαίωμά μας].όπως αναπτύξαμε ήδη, μετα την υπογραφή της Συμφωνίας του Μοντρέ , το δικαίωμα μας για αυτοάμυνα και το Σύμφωνο του ΝΑΤΟ,,

5]Την αλλαγή της εναέριας κυκλοφορίας, της έρευνας και της διάσωσης στο Αιγαίο.[γιατί θέλει να συνδιαχειριστεί μαζί μας ‘ολόκληρο το Αιγαίο και με το ΝΑΤΟ] η εν πάσει περιπτώσει μέχρι τον 25 μεσημβρινό και μάλιστα με την κάλυψη του ΝΑΤΟ ,

6] Τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» του Αιγαίου, [με τις οποίες στοχοποιεί πλέον των 131 νησιών μας], μεταξυ των οποίων τους Καλογύρους, τα Αντιψαρά ,το Ποντικονήσι, τους Φολυρνους, τους Αρκούς, το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, το Καλόλημνο, την Ψέιμο, το Γυαλί ,την Κατιούζα, τη Σιρίνα ακόμη και τη Γαύδο που βρίσκεται στα νότια της Κρήτης.

Καθόσον δε αφορά την κρίση στά Ιμια, θα ήθελα να σας πώ ότι είχα και εγώ κάποιαν εμπλοκή με το θέμα, όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με τον Τούρκο διπλωματικό έκπρόσωπο τους στη Ελλάδα ,σε εκδήλωση στη Βουλγαρική Πρεσβεία οπου αρχίσαμε την συζήτηση για τα εκατέρωθεν δικαιώμωτα των χωρών μας,παρουσία των ξένων διπλωματών, πουν όμως δεν τελείωσε εκεί καθόσον ο Τούρκος διπλωμάτης ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν καθόλα ενήμερος και μου είπεν ότι θα μου υποβάλει τις απόψεις του με υπόμνημα,γεγονός που έγινε έπειτα από λίγες ημέρες ,γιατί προφανώς ήθελα να συνενοηθεί με το Υπουργείο του στην Άγκυρα στο οποίο απήντησα και εγώ εν συνεχεία, καταρίπτοντας όλα του τα επιχειρήματα, αποδεικνύοντας τα δίκαια της Ελλάδος . Την απάντησή μου αυτή την κοινοποίησα στην πολιτική ηγεσία και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Κωστή Στεφανόπουλο ο οποίος μου απάντησε ότι, ΄' τους έδωσες την απάντηση που τους άξιζε. '

Παρά ταύτα το 1992 στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα δέχτηκε πρόταση του ΝΑΤΟ, για κατάργηση των ορίων επιχειρησιακής ευθύνης του Νοτίου Αιγαίου, ενώ στη Συνδιάσκεψη της Μαδρίτης η χώρα μας αναγνώρισε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο.

Δυστυχώς οι ΗΠΑ, υποστηρίζουν ανέκαθεν την Τουρκία και σαν απόδειξη αυτού αναφέρω ότι το 1977, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Σώφλυ, είχε πει «ότι στο Αιγαίο, υπάρχουν ασυνήθεις γεωγραφικές ρυθμίσεις», γεγονός που ανάγκασε τον Ράλλη να τον χαρακτηρίσει persona non grata, και να ανακληθεί. Το State Department αργότερα είχε βγάλει ανακοίνωση, περί της δήθεν «ανάγκης εκ νέου ανάγνωσης των κειμένων που καθορίζουν το καθεστώς του Αιγαίου» δηλ. ασκούν σε βάρος μας πολιτική κανονιοφόρων.

΄Εναντι αυτών εμείς ζητούσαμε τη λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και μόνο, ενώ η Τουρκία διατηρεί ακόμη στρατό κατοχής στην Κύπρο, είναι ένοχος εγκλημάτων παλαιών και νέων κατά της ανθρωπότητας,αυθαιρετεί και παρανομεί καθημερινά σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.κτλ.

Εντωμεταξύ το Ευρωπαικό Δικαστήριο υποχρέωσε την Τουρκία να αποδώσει τη Σχολή της Χάλκης στο Πατριαρχείο και εμείς ,χωρίς να έχουμε καμία υποχρέωση, τους παραχωρήσαμε οικόπεδο 110.000.000.Ευρώ για να κτίσουν τζαμί στό Βοτανικό ...

Τέλος η ύπαρξης πετρελαίων στην περιοχή του Καστελόριζου, άνοιξε ως γνωστόν τις ορέξεις της Τουρκίας η οποία αμφισβητεί, την ύπαρξη του νησιού ,την αιγιαλίτιδα ζώνη του, την υφαλοκρηπίδα του, την αποκλειστκή οικονομική του ζώνη κτλ. κατά παράβαση θεμελιωδών διατάξεων του διεθνούς δικαίου και τούτο γιατί το Καστελόριζο αποτελεί εμπόδιο πρόσβασης προκειμένου η Τουρκία να βγεί στην ανοικτή θάλασσα, υπερπιδόντας το Καστελόριζο, για την απόκτηση δικαιώματα στην οικονομική ζώνη, στα ανακαλυφθέντα πετρέλαια της περιοχής, που όμως ανήκουν ,στην αποκλειστκή Οικονομική ζώνη της Κύπρου και της Ελλάδας από την μία πλευρά και της Αιγύπτου από την άλλη. .

9] Οι σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας

Κατόπιν των ανωτέρω είναι φανερό οποία είναι τα νόμιμα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο χωρών και κυρίως η αυθαίρετη , παράνομη και προκλητική στάση της Τουρκίας , η οποία δίδει το νόμιμο και ηθικό δικαίωμα της Ελλάδος να προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων για την διασφάλιση των δικαιωμάτων της, όπως.

1] Να επεκτείνει σταδιακά την ηπειρωτική και νησιωτική της αιγιαλίτιδα ζώνη της σε 12ν.μ. αφού προηγουμένως προβεί σε μια σειρά από προληπτικά μέτρα,π.χ. παίρνοντας για την για τις ενέργειές της αυτές Γνωμοδοτική Απόφαση ,από τα διεθνη Fora.

2] Να εφαρμόσει τις ευθείες γραμμές για τον καθορισμό της αιγιαλίτιδας ζώνης και το εύρος των εσωτερικών της υδάτων

3] Να προσδιορίσει την όμορο ,την αλιευτική και τη αποκλειστική οικονομική της ζώνη .

4] Να διακυρήξει τις θαλάσσιες ζώνες ασφαλείας της, τον αρχιπελαγικό της χώρο και να προσδιορίζει τους δίαυλους της ναισιπλοίας και ελευθεροπλοίας

5] Να καταγγείλει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση ,την επιβουλή εκ μέρους της Τουρκίας της εθνικής μας κυριαρχίας ,της ανεξαρτησίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας .

6] Να καταγγείλει την Τουρκία στον ICAO και IMCO, για τις αλλεπάλληλες παραβάσεις των διεθνών συμφωνιών που ΄εχουν υπογραφεί υπό την αιγίδα των .

7] Να γίνει μια συστηματική και συνεχής καταγγελία της Τουρκίας σε όλο τον κόσμο, μαζί με τον απανταχού Ελληνισμό βάσει σχεδίου, για τις εγκληματικές της Πράξεις στη Μ.Ασία,τον Πόντο, την Κων/πολη τα νησιά Ιμβρου και Τενέδου και για τα συνεχιζόμενα εγκλήματά της στην Κύπρο

8] Να σταματήσει κάθε συνεργασία και βοήθεια της Ελλάδος για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαική Ενωση και τους Δυτικοευρωπαικούς οργανισμούς

9] Να σταματήσουν οι οικονομικές συναλλαγές με τους Τούρκους ιδιαίτερα των ανατολικών νησιών του Αιγαίου με τις Τουρκικές πόλεις της Μ.Ασίας.

10] Να θωρακιστεί η Ελλάδα με μια σειρά αμυντικών συμφωνιών με όσες χώρες περιβάλουν την Τουρκία και επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμφωνία μαζί μας για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την Ισορροπία της περιοχής, όπως π.χ. η Ρωσία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία ,η Ουκρανία, η Γεωργία, το Καζακστάν, η Κιρκιζία ,η Αρμενία ,η Συρία , η Ιορδανία ,η Αίγυπτος κτλ, όπως έκαμε ο Ελ. Βενιζέλος πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους

11]Να καταγγείλει την δήθεν δέσμευσή της από τη συμφωνία της Βέρνης, για αποχή από ερευνες και εκμεταλεύσεις του Αιγαίου και να ξεκινήσει την άμεση άντληση πετρελαίου και αερίου από τη θέση « μπάμπουρας « της Θάσου,αλλά και από άλλα σημεία της χώρας .

Γιά να γίνουν όμως όλα αυτά ,θα πρέπει να υπάρξη δικαιοσύνη, κάθαρσης και τιμωρία στο εσωτερικό μας μέτωπο και αυτό δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας, που αναζητά επιτακτικά τη λύση του ...