Έκκληση του κ.Θαλή Μυλωνά προς τη Διεθνή Κοινότητα


55η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ

 Ladies and gentlemen,

It is a great honour and privilege for me to adddress to the partcipants of the 55th Annual Conference of the N.G.O in the headquarters of U.N., about the Olympic Games and the Olympic Truce.

The beginning of the Olympic Games can be placed in the period of Mythology and the dawn of the history,according which,the demigod Hercules was their creator and the King Iphitos of IIeans established them in the year 776 B.C.

Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα «την επιβεβαίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 60 χρόνια μετά την οικουμενική διακήρυξη» έλαβε χώρα στις 3,4 & 5 Σεπτεμβρίου, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ουνέσκο, στο Παρίσι, μεταξύ των ανεγνωρισμένων και συνεργαζομένων N.G.Os με τον ΟΗΕ, την Ουνέσκο και τον Ανώτατο Επίτροπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι δε, η πρώτη φορά, που η ετήσια αυτή Συνδιάσκεψη των N.G.Os, του ΟΗΕ, λαμβάνει χώρα έξω από την έδρα του στη Νέα Υόρκη, και αυτό για να τιμηθεί η 60ή επέτειος της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που έγινε το 1948 στο Παρίσι, στο Pallais de chaillot και είχε γίνει αποδεκτή από όλα τα Κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

This letter aims to bring to light the big fake, falsify and theft of the Greek history and civilization, by the communist Slavs and in succession by the pseudo -state of the Slavs of Skopje, who demonstrate there state as Democracy of Macedonian.......

As it is well know to every educated Man the Macedonians were Greek.

The unexpected decision of George Bush to recognise Vardaska (FYROM) as the Republic of Macedonia, thus accepting a falsification of history and the misappropriation of the name of the Greeks of Macedonia, has violated the international legality and morality and has grately disappointed the Executive Board of the Institute of Inter-Balkan Relations and its members. For Greeks, the name Macedonia constitutes a precious part of our cultural heritage and is a vehicle of three millennia of Greek history.

GREEK PROBLEMS

Speech by Dr.Thalis Mylonas

Aristotle, the ancient Greek philosopher, said that social life is a necessity because man is a political being but the peaceful co-existence of all peoples, according to the greatest philosopher Plato, presupposes the implementation of justice, which constitutes the supreme human value, for this reason the ancient Greeks worshiped justice, as the daughter of Heaven and Earth.

Even though justice is extremely difficult to be applied because the different peoples, according to their intellectual, social and economic level, religious, cultural, racial background etc. have their own conception about justice.

“Justice”, said Plato, “had the possibility to prevail only when world leaders were philosophers or when philosophers became leaders”, while the Roman orator Cicero, said that “homo homini lupus”.

Η Διαδικασία η οποία νομίζουμε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί ,για την ανέγερση του έφιππου ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι η παρακάτω .
1) Απόφαση των Επιτελείων των Τριών Όπλων,[ στρατού, ναυτικού και αεροπορίας], για την εκπλήρωση του χρέους του Έθνους των Ελλήνων, απέναντι στον μέγιστο των Ελλήνων, τον Μέγα Αλέξανδρο, που αποτελεί την πεμπτουσία της στρατιωτικής δύναμης, την υπέρτατη έκφραση της πολιτικής και πολιτιστικής φιλοσοφίας των άρχαίων Ελλήνων, υπό την Ηγεσία του οποίου, τα στρατεύματα των Ελλήνων έφτασαν μέχρι τον Υδάσπη ποταμό και τις Ινδίες, διαλύοντας οριστικά τον εξ ανατολών κίνδυνο των βαρβάρων, μεταδίδοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό και μεταφέροντας την Ελληνική λαλιά μέχρι τη Σογδιανή της Ασίας, την Ανατολή και την Αφρική..