Έπειτα από τις μακροχρόνιες ιστορικές, ιστοριοδιφικές και πάσης φύσεως διαχρονικές έρευνες χιλιάδων επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων, οι οποίοι με τα έργα τους απέδειξαν και αναγνώρισαν ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, οι γείτονές μας Σλαβο-Βούλγαρο- Σκοπιανοί, οι οποίοι μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ονόμαζαν τη χώρα τους Βαρντάσκα ,το 1944 ο Τίτο αυτοπροσδιόρισε εντελώς αυθαίρετα και παράνομα το όνομά της, σε Λαική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τους κατοίκους της σε Μακεδόνες με σκοπό, την οικειοποίηση και τον σφετερισμό τού ελληνικού πολιτισμού και την άλωση της Ελληνικής Μακεδονίας, που αποτελεί το ‘’πρόφραγμα’’ κατά των Σλάβων να φτάσουν στα ζεστά νερά της Μεσογείου, πλην όμως απέτυχαν με τη νίκη των εθνικών δυνάμεων, στο Βίτσι και το Γράμμο, κατά της κομμουνιστικής ανταρσίας και των συμμάχων τους .

[Ομιλία του κ. Θαλή Μυλωνά ,Προέδρου του Ινστιτούτου Δια-Bαλκανιών Σχέσεων.]

Κυρίες και Κύριοι,


Το θέμα μας σήμερα είναι η συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού των διενέξεων μεταξύ Ελλάδος – Fyrom, της τελευταίας εικοσαετίας και η κριτική της από 5 Δεκεμβρίου 2011 Απόφασης (Νο 142) του διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία εξεδόθη κατόπιν προσφυγής της FYROM εναντίον της Ελλάδος.

Η προσφυγή της FYROM κατά της Ελλάδος κατετέθη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ,στις 17/11/ 2008 ,με θέμα ,την ερμηνεία και εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας της 13/9/1995 η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 13/10/1955.

1. Προσδιορισμός και περιεχόμενο του Μακεδονικού ζητήματος.


Οταν λέμε Μακεδονικό Ζήτημα, εννοούμε την αέναη προσπάθεια των Σλάβων να εγκατασταθούν στο νότο και δια της Μακεδονίας να βγουν στα ζεστά νερά του Αιγαίου .Η προσπάθεια αυτή άρχισε τον έκτο και έβδομο μ.χ. αιώνα, όταν διάφορα σλαβικά φύλλα προσέγγισαν τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και προσπάθησαν να εγκατασταθούν σε αυτά .Σλάβοι σημαίνει όπως γνωρίζετε σκλάβοι και οι ΄άνθρωποι αυτοί ήταν ρακένδυτοι και με δέρματα αγρίων ζώων στο σώμα τους και προσπάθησαν άλλοτε ειρηνικά και άλλοτε με πόλεμο να μπουν στα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Αυτό έγινε δυνατό μετά την πτώση της Κων\πολης και την εγκατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που επέτρεψε την ελεύθερη εγκατάσταση στά εδάφη της διαφόρων φύλων .Στήν περιοχή όμως των Βαλκανίων και ιδαίτερα της Μακεδονίας η πλειοψηφία του πλυθυσμού και άρχουσα τάξης ήταν οι Ελληνες .

Της Γενικής Συνέλευσης των Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών, που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο στις 26 Νοεμβρίου 2008, όπου έγινε εκδήλωση της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας Αθηνών , για το εθνικό μας θέμα της Μακεδονίας, με ομιλητή τον Δρ.Θαλή Μυλωνά, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων.

Η κατάμεστη αίθουσα του πολεμικού Μουσείου ,αφού άκουσε την ιστορική και από την άποψη του διεθνούς δικαίου θεμελιωμένη ομιλία ,αποφάσισε αυτοβούλως να μετατραπεί σε Γενική Συνέλευση, η οποία ενέκρινε ομόφωνα να εκφράσει εγγράφως προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και την υπουργό των Εξωτερικών, την απαίτηση της Γενικής Συνέλευσης ,να μην παραχωρήσει η Ελλάδα το όνομα Μακεδονία και τα παράγωγά του στη FYROM, σε βάρος των ιερών και οσίων του έθνους των Ελλήνων ,για αυτό κ α λ ε ί τ η ν Κ υ β ε ρ ν η σ η .